SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ /Валидни от 01.01.2019/

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в Комплекс Тракиец може да направите по един от следните начини:

 • Като се свържете с нас на тел. 0889 087 887 или 032 39 30 32
 • През сайта на booking.com;
 • На място в хотела.

1.2. При направена резервация  ще получите потвърдителен e-mail на посочения от Вас адрес, с описание на тип и брой на резервирани стаи, , брой на възрастни и деца,брой нощувки,придружени с банкова сметка и сумата,която трябва да преведете за да гарантирате резервацията си.
1.3. Със заявената и потвърдена резервация в Комплекс Тракиец, клиентът встъпва в договорни отношения със СК ,,Тракиец” ЕООД и приема настоящите общи условия.
1.4. Всички резервации и настанявания в Комплекс Тракиец се извършват съобразно условията на заявената и потвърдена заявка за резервация, които условия са част от сключения между страните договор.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена резервация, можете да направите на телефон  0889 087 887

 • Анулации, промени по резервации и неявяванане:
  Повече от 7 дни от датата на пристигане 0% от стойността на стаите;
 • Между 7ия и до ден преди пристигането 50% от стойността на стаите;
 • Анулиране на деня или непристигане се заплаща 100 % от стойността на стаите.

2.5. За провеждане на сватбени тържества и конференции се изготвят идвидуални предложения.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Настаняването се извършва съобразно посочените условия и часове в заявената и потвърдена заявка за резервация. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане
3.2. Освобождаването на стаите става до 12:00 ч. , ако не е договорен друг час между страните. При по-късно освобождаване на стаята се дължи неустойка, както следва:

 1. при просрочие се дължи неустойка от 50% от стойността на нощувката.
  2. при просрочие след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката.

3.3. Децата до 2 години се настаняват безплатно.
3.4. Домашни любимци  се настаняват срещу допълнително заплащане.
3.5. Пушенето във всички вътрешни части на Комплекс Тракиец е забранено.
3.6. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиентите и собственоръчно попълнени декларации. Предоставените от клиента данни са защитени, съгласно ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679, и се обработват само във връзка с целта на настоящия договор.

 

 1. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1. Цените за настаняване в Комплекс Тракиец са посочени в сайта.
4.2. Цените са в български лева, с включен ДДС и туристически данък.

 

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой, когато се заявява резервация на място в хотела.
5.2. С дебитна или кредитна карта.
5.3 Чрез банков превод

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

6.1. Комплекс Тракиец се задължава да предостави на гостите на хотела заявените и заплатените от тях услуги в пълен размер.
6.3. Разходите за допълнителни услуги могат да се включат в цената на резервацията или да се заплатят допълнително.
6.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела не се възстановяват.
6.6. Гостите на хотела са длъжни да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела и да поддържат и опазват обществения ред. Гостите на хотела носят отговорност за всички щети, причинени в резултат на повредено и/или липсващо имущество върху обзавеждането или оборудването в ползватите от тях помещения, собственост на  хотелската база, причинени по време на престоя им. Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица по пазарни цени, след предоставяне на фактура.
6.7. При загубени/забравени вещи установено от гостите, същите следва да се свържат по имейл с  Комплекс Тракиец в кратък срок и да уведомят служителите за загубата, с описание на всяка една от вещите: вид, марка, размер, цвят и други индивидуализиращи я белези, както и описание на всякакви относими факти и обстоятелства. Служителите на хотела ще окажат съдействие на гостите при наличие на забравени вещи
6.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.
6.9. Хотелът не носи отговорност за вреди нанесени на гостите, причинени от действия на трети лица.
6.10. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 г. оставени без надзор.
6.11. Паркингите до комплекс Тракиец не са охраняеми с физическа охрана и хотелът не носи отговорност за щети причинени на МПС-та. Гостите са информирани за осъществяване от Комплекс Тракиец на видеонаблюдение на паркингите до хотелската му част, с цел осигуряване безопасността и сигурността на гостите на хотела в рамките на 24 часа.

 

 

to-topto-top